• En rekke organisasjoner, både Prosjekt Bryggens deltakere og andre, jobber for å bevare Bryggen i Bergen og for å formidle dens historie. Her kan du lese om disse.

  • Bryggen forteller om levd liv i Bergen – både bygningene og de arkeologiske funnene. Skattkammeret gir glimt av Bryggens rike historie.

  • Prosjekt Bryggen skriver det nyeste kapittelet i historien om Bryggens vern – fra middelalderens brannvern til moderne kulturminneforvaltning.

  • Gamle bygg og synkede grunnvann er utfordringer Bryggen i Bergen står overfor.

    Prosjekt Bryggen er et statlig tiltak for å redde dette unike kulturminnet.


Prosjekt Bryggen ledes av Riksantikvaren som finansierer istandsettingen av Bryggen med omlag 20 millioner kroner i året. I 2011 ble det bevilget 45 millioner ekstraordinært for å stabilisere kulturlagene under bygningene ved å heve grunnvannet.

 

Historisk Bryggen                                                                          Bryggenleksikon

 

English