Over 30 større branner har herjet Bergen og svært mange av dem har berørt Bryggen i ulik grad. Den første kjente brannen som rammet trehusbebyggelsen på Bryggen var i 1170, og deretter fulgte de i 1120/30, 1198, 1248, 1332, 1413, 1429, 1476, 1527, 1702, 1955 og 1958. På denne siden Bergenskartet.no kan du se omfanget av de ulike brannen. Når du er på siden klikker du på bildet til venstre som heter: Hvor brant det?

Sporene de eldste brannene har satt i kulturlagene vist seg å være et godt grunnlag for å datere hendelse på Bryggen i historisk tid. Arkeologene kaller restene etter disse brannen for “brannlag” og vi finner dem som svarte lag av kull, aske og istykkerbrente gjenstander i bakken under arkeologiske utgravinger på Bryggen og i Bergen forøvrig.

Stillbilde fra kulturlagsanimasjon som tydelig viser de svarte brannlagene. Produsert av Arkikon for Bymuseet i Bergen. Du kan se filmen her.

Brann har alltid vært en stor trussel for den tette trehusbebyggelsen på Bryggen og det har vært gjort ulike tiltak til ulik tid for i første rekke å hindre brann og om uhellet først er ute; hindre spredning av brann. Etter brannen i 1476 innførte de strenge regler for branvern innen den hanseatiske delen av Bryggen og klarte stort sett å holde brann unna frem til storbrannen i 1702. Denne brannen ødela 7/8 av byen og hele trehusbebyggelsen på Bryggen gikk tapt. Den stående trehusbebyggelsen ble oppført etter denne brannen.

Kart som viser utbredelsen av bybrannen i 1702. Kartet er utarbeidet av Bækken Grafisk, faglig ansvarlig Ingfrid Bækken og Anne Brit Vihovde. Kilde: Bergenskartet.no

 

Kilder til videre lesning:

Prestrud, Ragnhild Helene, 2007: Bryggens brannvern – en modell til etterfølgelse. Brannvernstiltak for det Hanseatiske kontoret etter 1702.  Mastergrad i historie, UiB.