«Spørsmålet er derfor ikke lenger om eller hvorfor Bryggen skal bevares, men hvordan den kan reddes», sa Asbjørn E. Herteig i 1961. Herteig var leder for de arkeologiske utgravingene og stod i fronten for vernet av Bryggen – både bygningene og kulturlagene. Han mente at dette kulturminnet representerte felles historie og kulturarv, skapte samhørighet og knyttet landsdeler sammen; at Bryggen var mer enn «luksuriøs og uproduktiv ballast».

Asbjørn Herteig (1919 – 2006) var nordlending, men hans hjerte lå i Bergen. Han kom som nyutdannet magister i arkeologi til Bergen etter brannen i 1955 for å lede utgravingene av branntomten, og ble snart en frontfigur innen norsk middelalderarkeologi. Han samlet systematisk inn alle gjenstander med spor etter menneskelig aktivitet, enten dette var edelmetall eller matavfall og metodene han utviklet på Bryggen danner i dag grunnlag for moderne byarkeologisk forskning. Han tok også i bruk Edb-registrering av gjenstandsmateriale. Herteig var stifter og tilrettelegger av Bryggens Museum og sentral i etableringen av Bryggens Venner og Stiftelsen Bryggen i 1962.

Asbjørn Herteig ble i 1991 intervjuet i tidsskriftet Arkeo (Historisk Museum i Bergen). Intervjuet  Nordlendingen som forandret Bergen bys historie kan leses her.

Asbjørn Herteig viste gjennom sitt arbeid en brennende vilje til å formidle Bryggens historie både vitenskaplig og populært og har skrevet bøke/artikler som:

1995: Fra saneringsobjekt til flaggskip. Bryggens Venner. Årbok.

1990/1991: The buildings at Bryggen: Their topographical and chronological development. Universitetsforlaget. Oslo.

1979: Prosjektet – Den vitenskapelige bearbeidelse av Bryggenmaterialet 1969-79. Bergen.

1979: Bryggens Museum. Bergen.

1969: Kongers havn og handels sete. Fra de arkeologiske undersøkelsene på Bryggen i Bergen 1955-68. Aschehoug. Oslo.

1962: Bryggen i fortid og fremtid. Bryggens Museum. Utstillingshefte.

1961: Bryggen i Bergen. Grieg. Bergen