Forbud mot boss og avfall i passasjene på Bryggen… Foto: Birkhaug og Omdal.

Bryggen har overlevd de siste 300 årene med alle forutsetninger mot seg og siden slutten av 1800-tallet er det gjort gjentatte forsøk på å ta knekken på den. “Brenn hele rukkelet!” er en kommentar som er blitt stående som symbol på motstanden mot bevaring av Bryggen. I dag er Bryggen påkostet og få stiller lenger spørsmål ved Bryggens verdi. Helt siden Asbjørn Herteig ble satt som leder av en storstilt arkeologisk utgraving etter bybrannen i 1955 har vi visst at Bryggen er en kunnskapsbase for både lokal, nasjonal og internasjonal historie. Vi kan takke Asbjørn Herteig for å ha vært forutseende nok til å se en kulturskatt i det de fleste på 50-tallet så på som et rottereir, men det er også mange andre aspekter som har hatt vært retningsgivende på veien frem til der vi er i dag.