Utstilling om verdenskulturarvminnet Bryggen


Bryggen i Bergen er et kulturminne i verdensklasse!

Likevel har tilstanden de siste 100 årene vært så dårlig at vanlig vedlikehold ikke er tilstrekkelig til å bevare kulturskatten. Bygningene er gamle og råtner, og fundamentene forsvinner. I dag er dette de største farene Bryggen står overfor. Tidligere var brann, ulykker og negative holdninger de største farene.

Hva gjør Bryggen til et unikt kulturminne? Hvilke historier forteller Bryggen? Hvilke holdninger har folk hatt til vern av Bryggen? Og ikke minst, hva gjøres i dag for å redde Bryggen – og hvorfor er det så komplisert?

Bryggen representerer identitet, historie og kontinuitet, og er Bergens ansikt utad. Vi vil at det skal være slik også i fremtiden.

På Bryggens Museum vises utstillingen “Bevare meg vel”. Den tar for seg Bryggens vernehistorie, konsekvensene etter storbrannen i 1955 og betydningen de arkeologiske utgravingene i etterkant ab brannen fikk.