I 1979 ble Bryggen oppnevnt av UNESCO som Verdensarvsted. Bergens rolle innen den Hanseatiske handel mellom 1300- og 1700-tallet ble vektlagt. De gamle bryggekvarterene var de eneste overlevde vitnesbyrdene over et av de utenlandske hansakontorene. Bryggen er med sine dype, organiske kulturlag og bygningsmassen fra 1702, et komplekst, sårbart og unikt kulturminne. Opprinnelig var det bare bygningsmassen som utgjorde kulturminnet, mens det i dag også inkluderer kulturlagene under.