Ukjent film av branntomten i 1955


Mandag kveld den 4. juli 1955 brøt det ut brann i Søstergården på Bryggen. De fem nordligste gårdene ble totalskadd. Omtrent halvparten av den karakterisktiske 1700-talls havnebebyggelsen var blitt forvandlet til aske over natten. Bymuseet har mottatt et filmopptak som blant annet viser branntomten 5. juli. Opptaket er gjort av Halfdan Waaler og det er hans barnebarn Erik Brenna som har gitt gaven. I et brev til museet skriver han blant annet: “Bestefar drev med sild og hadde kontor der [på Bryggen]. Han var et annet sted på Vestlandet da han fikk høre om brannen, og satte seg umiddelbart i bil for å kjøre til Bergen, der han fikk filmet rykende ruiner med sitt Kodak 8 mm kamera.”
Filmen vises også på Bryggens Museum i utstillingen “Bevare meg vel” som omhandler kulturminnet Bryggen og dets historie.