Prosjekt Bryggen skriver det nyeste kapittelet i historien om Bryggens vern – fra middelalderens brannvern til moderne kulturminneforvaltning.