Bryggen forteller om levd liv i Bergen – både bygningene og de arkeologiske funnene. Skattkammeret gir glimt av Bryggens rike historie.