Gamle bygg og synkede grunnvann er utfordringer Bryggen i Bergen står overfor.

Prosjekt Bryggen er et statlig tiltak for å redde dette unike kulturminnet.