Stabilisering av grunnvannet


Tidligere i år ble det bevilget 45 millioner kroner ekstraordinært over statsbudsjettet for å stabilisere grunnvannstanden under den fredete trehusbebyggelsen på Bryggen. Denne stabiliseringen er nødvendig fordi grunnvannet under bygningene forsvinner, noe som igjen fører til at fundamentet til bygningene forsvinner. Fundamentet til de fredete bygningene  på består for det meste av organisk nedbrytbart materiale som ikke må utsettes for oksygen. Når vannet forsvinner starter en uønsket nedbrytingsprosess. Les mer om vannet og hva som gjøres for å redde bygnigene og kulturlagene (fundamentene) her.

En vesentlig del av problemet med grunnvannet som forsvinner er at en spuntvegg – en bølgete stålvegg som er plassert under bakken, i dette tilfellet ca 10 meter ned, lekker. Dette har Statsbygg fått bekreftet ved å tilføre sporstoff i vann og fulgt dette vannets “vandring” gjennom kulturlagene (fundamentet til bygningene). Sporstoff-forsøkene har vist at det er en vesentlig lekkasje av grunnvann rundt spuntveggen mot Radisson Blu-hotellet på Dreggsalmenning. For å kunne utbedre og stanse lekkasjen må vi finne nøyaktig hvor denne spuntveggen går og dette kan  gjøres ved å grave frem en del av veggen, og sette strøm på den. Da kan en ved måleapparater følge hvor strømmen går og gjennom det se om det er brudd i spunten som ble satt ned her for ca. 30 år siden.

Dette er et stort og viktig steg i retningen av å redde kulturminnet Bryggen!

Spuntvegger er synlig like under bakkenivå. Her er den avfotografert på Dreggsalmenning. Foto: Tore Klyve, Bymuseet i Bergen.