Spennende bok for Bryggen-interesserte – og arkitekter!


Bind åtte i serien Eldre Bergensarkitektur gir deg en detaljert oversikt over oppmålinger som er foretatt av kulturminnet Bryggen helt tilbake til 1890-årene. Publikasjonen er todelt; en del som tar for seg oppmålingshistorien og en del med tegninger. Tegningene foreligger uinnbundet på grunn av deres format. Det er oppmålingstegninger fra perioden 1943 til 1949 som er hovedinnholdet i dette bindet av Eldre Bergensarkitektur, men eksempler fra tidligere oppmålinger og våre dagers nye teknologi er også tatt med. Alt sammen ligger i en svært flott eske.

Det er Bergen Arkitektforening (BAF) som står bak publikasjonen, i denne sammenheng med stort bidrag fra Stiftelsen Bryggen, som blant annet selges på Bryggens Museum og på Hanseatisk Museum til 450 kroner.

Redaksjon: Lasse Bjørkhaug, Jørn Atle Flo, Jan Lohne, Bente Mathisen og Einar Mørk.

Foto: Tore Klyve, Bymuseet i Bergen.

Les mer om Bryggens vernehistorie og oppmåling her.