Små, viktige tiltak på Bryggen


Prosjekt Bryggens arbeider pågår kontinuerlig og flere av tiltakene er synlige for besøkende på Bryggen. Her har vi lagt ut en liten billedserie som forklarer noen av tiltakene som har vært gjennomført de siste ukene. Tiltakene forbedrer ikke bare grunnvansstilstanden på Bryggen, men etterlater seg også en penere overflate. Bildene er fra området bak Bredsgården og fra området mellom Schøtstuene og Bryggens Museum.

For mer informasjon om slike tiltak, les her.

Anleggelse av en kunstig fordypning – basseng – som skal bidra til å stabilisere vanntilførselen til kulturlagene på Bryggen.Foto: Rory Dulop, NIKU.

Fordyningen etter at den er anlagt. Foto: Rory Dunlop, NIKU.

Arbeid med å infiltrere regnvann fra taknedløp ved Bredsgården krever litt grøftearbeid. Foto: Rory Dunlop, NIKU.

Nytt singelbelegg på gangvei i grøntområdet bak Bredsgården. Foto: Rory Dunlop, NIKU.

Området mellom Schøtstuene, i skråningen ned not ruinene etter Maria Gildeskåle, og Bryggens Museum, er de siste ukene forbedret. Dette er imidlertid ikke først og fremst av estetiske grunner, selv om resultatet har gitt området et løft. Hovedgrunnen til tiltaket er å hindre erosjon.

Skråningen dekkes med duk. Foto: Rory Dunlop, NIKU.

Skråningen dekkes med jord. Foto: Rory Dunlop, NIKU.

Skråningen dekkes med torv. Foto: Rory Dunlop, NIKU.

Skråningen ferdig. Foto: Rory Dunlop, NIKU.