Foto og filmklipp satt sammen til lydklipp fra branndagen 4. juli 1955. Stemmen tilhører Teodor B. Osa. Takk til Osa og NRK og til Lise Mc Kinnon, Dr. R. Hayer, Stiftelsen Bryggen og Bergens Tidende. Satt sammen av Tore Klyve, Bymuseet i Bergen til utstillingen Bryggenbrannen 1955 – et vendepunkt.