Bergens eldste byhistoriske framstilling finner vi i Bergen Fundas,  et skriftverk som trolig ble skrevet mellom sommeren 1559 og våren 1560, men forfatteren er ukjent. Selv om originalen gikk tapt, har vi i dag minst 13 versjoner på norsk og 11 på tysk. Verket ble overlevert som avskrifter fra slutten av 1500-tallet og fram til 1700-tallet. På slutten av 1700-tallet ble den første versjonen trykt. Siden ble den trykt i det Norske Magasin b. 1 (1858), og en god utgave av Mikjel Sørlie i 1957.

For Bergens historie, og ikke minst Bryggen i perioden 1400 til 1550-årene, er Bergens Fundas et helt sentral kildeskrift. Forfatteren av verket er svært kritisk til Hanseatene på Bryggen, men har også behandlet byens eldste historiske periode. Som sagaforfatternes opplysninger, om at det var Olav Kyrre som grunnla Bergen, mener også forfatteren det samme og opplyser i tillegg at det skjedde i året 1070. Hvor denne opplysningen stammer fra, er ukjent, men er likevel blitt opphav til året for grunnleggingen av byen.

Et annet skriftverk fra samme tidsperiode, er Den norske So, eller Die nortsche Saw, hvor forfatteren har benyttet seg av Bergens Fundas. Verket ble trolig forfattet i 1580-årene, og også her er forfatteren ukjent.

Innholdet av verket er av ulik karakter. Det er dels et religiøst skrift som la vekt på at moralsk forfall var et tegn på at samfunnet gikk mot en undergang. Dels er det en allegori der det norske samfunnet ble sammenlignet med flokker av ulike tamme fugler (høns, gjess og andre),  som var truet av rovdyr fra andre land. I tillegg inneholder verket en stor del historisk stoff og samtidskommentarer. Sistnevnte er særlig sterkt polemiske og forfatteren skjulte navnet på dem han kritiserte hardest ved bruk av uleselige tegn. Av det historiske stoffet er det meste tatt fra bergenske forhold, og spesielt hanseatene ble utsatt for negativ omtale.

På samme måte som Bergens Fundas, er Den norske So aldri blitt trykt i sin helhet, men sirkulerte som ulike avskrifter. De historiske delene er derimot blitt trykt i Norske magasin II, og utgiveren omsatte da teksten til norsk (dansk). I dag finnes 11 kjente manuskripter og alle er på tysk.

GAE.