Runepinne med innristningen “fanabeltet øker din skjønnhet”. Foto: Tore Klyve, Bymuseet.

Vi vet mye om middelalderen i Bergen. Både de stående bygningene og de mange skriftlige samtidskildene som er bevarte kan fortelle om livet i byen, men ingen kilde kan fortelle så mye om vanlige menneskers hverdag som arkeologien kan. Kunnskapsproduksjoene knyttet til undersøkelser av Bryggen synes endeløs, og her får du presentert noe smakebiter.