Rekonstruert kisteveite


Før Bugården ble halvert som følge av brannen i 1955, lå en kisteveite fra midten av 1800-tallet under passasjens trebord. Kisteveitens oppgave var å lede overvann fra Bryggen til kaiområdet og Vågen. Bunnen bestod av sagde planker, mens sidene var lave murer av stein, lagt uten bindemiddel. Den ser ikke ut til å ha vært dekket av steinheller slik kisteveiter ofte er.

Veiten mistet sin opprinnelige funksjon som følge av aktiviteter etter brannen og har de siste årene kun fungert som rørkanal. Nå er den gjennoppbygget av Prosjekt Bryggen.

Fremgravd kisteveite. Foto: Rory Dunlop, NIKU, 2013.

Kisteveiten under gjenoppbygging. Foto Rory Dunlop, NIKU, 2013.