Hvorfor opplever vi problemer med grunnvannet i dag, når forholdene har vært stabile i nesten 1000 år? Forklaringen er kompleks. Tidligere ble ikke regnvann drenert vekk fra husgårdene, men gikk fra bygningenes tak, via dråpefall og ned i veiter eller åpne grøfter hvor vannet ble «vasket» fritt for oksygen og deretter ført videre ned i grunnen. I tillegg var det et jevnt sig fra fjellskråningene bak Bryggen som delvis havnet i grunnen. Vågen har samtidig bidratt til å hindre at vannet siger vekk fra kulturlagene. I dag havner ikke regnvann og overflatevann i grunnen, men dreneres vekk. I tillegg er spuntveggene som skal verne kulturlagene lekk og grunnvann dreneres bort fra området på et unaturlig lavt nivå for å unngå for høyt trykk under nyere bygninger.

Fylkeskonservator Per Morten Ekerhovd på befaring i et dråpefall. Foto, Einar Mørk, Stiftelsen Bryggen.