Vann er ikke vann og det beste vannet for kulturlagene på Bryggen er oksygenfritt grunnvann. Grunnvann kan være oksygenfritt, altså i et anoksisk miljø. Det vil si at alt oksygen har blitt ”brukt opp” i oksidasjonsprosesser med (særlig) organisk material, når det trenger ned i grunnen. Regnvann og overflatevann inneholder oksygen fordi det har vært i kontakt med luft. Når regnvann siger ned i bakken, blir oksygenet bundet til organiske masser, som omsettes til CO2 (”forbrenning/nedbrytning”), fram til oksygenet i vannet er brukt opp. Når det er svært lite oksygen i (grunn)vannet vil ikke denne nedbrytningsprosessen finnes sted. Sulfat er en annen oksidator som kan føre til nedbrytning. Sulfat finner vi i sjøvann, så derfor er det heller ikke heldig å bruke sjøvann som infiltrasjonsvann. Selv om selve oksidasjonsprosessen er mye tregere med sulfat.

Likevel er oksygenholdig vann bedre enn ikke noe vann i det hele tatt! Vann, selv regnvann som infiltreres direkte, har mye mindre oksygen enn luft, og den vil dermed redusere nedbrytningen sterkt.