Vann i balanse gir trygge forhold for kulturminnene i kulturlagene og god fundamentering for kulturminnene over bakken. Men hva menes med vann i balanse når vi snakker om vanninnhold i kulturlag? Kulturlagene er bygd opp gjennom 1000 år med byaktivitet på Bryggen og har i denne perioden vært mettet av oksygenfritt grunnvann som har hindret nedbryting av det organiske materialet, som utgjør hele 80% av kulturlagsmassen på Bryggen. Vannet er med på å fortrenge luftens oksygen fra kulturlagene, og transporten av oksygen gjennom vann er opp mot 1000 ganger langsommere enn gjennom luft.

Regnvann og overflatevann har gjennom hundrevis av år trengt ned i kulturlagene, og selv om både regnvann og overflatevann inneholder litt oksygen, brukes dette oksygenet opp når det trenger gjennom en bakke med mye organisk materiale. Oksygenet blir værende igjen høyt oppe i de organiske massene og vannet som blir til grunnvann fører ikke til en nedbrytingsprosess. Dessverre dreneres dette vannet vekk i dag slik at det ikke kommer ned i grunnen. Kulturlagene på Bryggen kan altså ikke dra nytte av de store nedbørsmengdene i Bergen. Ei heller kan de dra nytte av nærheten til saltvann i Vågen. Saltvann inneholder nemlig sulfat – og sulfat fører til nedbryting.

Ønsket om å «få vannet i balanse» grunner altså både i ønsket om å ha riktig vann i kulturlagene og i å ha riktig mengde vann i kulturlagene – de bør være mettet av grunnvann. Slik er det dessverre  ikke i dag. Grunnvannet på Bryggen dreneres i dag bort på et for lavt nivå, samtidig som spuntveggen (en vegg av metall) som er satt i grunnen for å hindre lekkasje fra lagene, ikke lenger er tett. Dette tapet av grunnvann medfører store ødeleggelse for kulturlagene og setningen på bygningene på Bryggen.

Vi tror det er mulig å gjenopprette balansen, men da må to ting på plass først. 1) Lekkasjene må stoppes og 2) rett vann må føres tilbake til grunnen.

Foto: Henning Matthiesen. Jørgen Hollesen fra Nationalmuseet i København er i gang med å installere utstyr til måling av vann og oksygen i kulturlagene bak Nordre Bredsgården, Bryggen i Bergen.