Vannet utgjør både en forbannelse og en velsignelse for kulturminnet Bryggen. For mye regnvann som ikke blir drenert vekk fører til råte på bygningene, mens for lite vann i grunnen starter en uønsket nedbrytningsprosess. Vi må derfor få overvannet vekk fra bygningene, samtidig som vi må øke vannstanden i grunnen og holde den stabil.  I nesten 1000 år har mennesker klart å håndtere vannstrømningene på Bryggen. Klarer vi igjen å håndtere vannet innen relativt kort tid, kan vi redde det komplekse kulturminnet Bryggen. Her kan du lese litt om årsakene til ubalansen i vannet og om hva som kan gjøres for å gjenopprette balansen.

Oversvømmelse på Bryggen. Foto Einar Mørk, Stiftelsen Bryggen.