Kulturlagene er svært sårbare for endringer i miljøet og i 2002 ble det konstatert at de tykke, høyorganiske lagene på Bryggen nedbrytes fordi grunnvannet forsvinner.

80 prosent av innholdet i kulturlagene på Bryggen består av organisk materiale som tre, lær, tekstiler, ja selv insekter, matrester og menneskerester. Om slike funn skal bevares i jorden må den holdes vannmettet, helst med stillestående, oksygenfritt vann. Kulturlagene under Bryggen har hatt fremragende bevaringsforhold gjennom hundrevis av år og de organiske funnene har inntil nå sett helt friske ut selv om de er svært gamle. Nå er de imidlertid utsatt for endring gjennom drenering og dårligere grunnvannskvalitet. De organiske levninger nedbrytes. Derved mister man arkeologisk informasjon, og i verste fall kan jordlagene ”smelte sammen” og jordoverflaten synke.

Det vil imidlertid alltid foregå nedbrytningsprosesser i kulturlagene, for eksempel i den øverste del hvor grunnvannshøyden varierer gjennom sesongene. Dette vil medføre at fundamentene i toppen brytes ned, og må vedlikeholdes. Det har alltid vært slik, og må betraktes som vanlig vedlikehold som følge av naturlige prosesser. Setningen vil dermed aldri kunne stoppes helt, men den bør reduseres til et naturlig nivå (som er betraktet til å være cirka 1 mm per år).

Stillbilde hentet fra animasjon over kulturlagsdannelse produsert av Arkikon for Bryggens Museum.