En miljøbrønn er et plastrør hvor det kan settes inn et filter for å slippe inn vann på ønsket dybde. Røret består av et filter i bunn og settes sammen av flere ledd. Ved å sette miljøbrønner ned i kulturlagene er det mulig å komme 10 meter ned i dem uten å foreta en svær utgravning. Svært viktig informasjon om kulturlagenes tilstand og endring kan hentes fra nedsettingen av brønnene og fra vannanalyser av brønnen etter den er etablert. Det står i dag et 40-talls brønner i kulturlagene ved trehusbebyggelsen på Bryggen, to ved Hanseatisk Museum og noen flere i Vågsbunnen mot Lepramuseet.

Noen steder står miljøbrønnene parvis fordi den ene har sitt inntaksfilter langt nede i kulturlagene, mens den andre har sitt inntaksfilter i den øvre delen av kulturlagene.

Frank Dyrkolbotn, boreleder i Mulitconsult AS, holder en borebrønn på 3 meter. Til venstre for røret ser vi lokket til brønnen, samt flere ekstra ledd. Foto: Rory Dunlop, NIKU.