Kulturlagene på Bryggen kan sammenliknes med et ulest arkiv. Vi vet de inneholder store mengder ukjent informasjon om Bergens middelalder, både om levd liv og praktiske detaljer. Samtidig utgjør kulturlagene fundamentet for den fredete trehusbebyggelsen på Bryggen. Samlet utgjør dette et solid grunnlag for å ønske kulturlagene alt vel!

Det tykke arkivet er innholdsrikt. Foto. UMB, DKS, Middelaldersamlingen.