Kulturlagene på Bryggen er noen steder 10 meter tykke. Animasjonen viser hvordan byen vokser ut i Vågen gjennom middelalderen og hvordan byens tidligste faser blir liggende som et fundament for dagens bygninger.  Animasjonen er produsert av Arkikon AS for Bymuseet i Bergen/Prosjekt Bryggen.