Kulturlag er rester etter menneskers aktivitet over tid. Kulturlag dannes ved bosetning og bygges opp av avfall og rester av bosetningsstrukturer. Bryggen er bygget på kulturlag – på avfall og rester etter bygninger fra middelalderen. Kulturlagene under Bryggen er flere steder mer enn 10 meter tykke og utgjør et uvurderlig arkiv over vår historie, et arkiv som ikke er fornybart og som er truet. Inntil midten av 1900-tallet har bevaringsforholdene på Bryggen vært gode, men nå forringes tilstanden betydelig hvert år. Hele 30 kubikkmeter kulturlag forsvinner årlig. Hva skyldes endringen i bevaringsforholdene? Hvilke konsekvenser får disse endringene for kulturminnet Bryggen? Og hva gjøres for å snu prosessen, hindre ytterligere forringing og gjenskape gode bevaringsforhold?

Foto: Ann Christensson, RA. Henning Matthiesen fra Nationalmuseet undersøker bevaringsforholdene i kulturlagene bak Nordre Bredsgården, hvor grunnvannet er senket.