Gjennom å bruke tradisjonelle materialer og metoder tar man vare på kunnskapen om disse materialene, håndverksteknikker og produksjonsmetoder. Material og håndverk er viktige deler av en bygnings identitet og har over lang tid vist seg å være svært holdbart. Vi kan se på selve håndverket som en del av kulturminnet. Det å arbeide på en slik måte vil øke kunnskapen omkring alle deler av produksjonen.

Nytt og gammelt laft. Foto Elin Jensen, Stiftelsen Bryggen.

Gjenoppbygging av laft. Foto Elin Jensen, Stiftelsen Bryggen.