Utsikt fra Rosenkrantztårnet mot Tyskebryggen og Vågsbunnen. Før 1862. Fotograf M. Selmer

Trehusbebyggelsen på Bryggen i Bergen bestod på slutten av 1800-tallet av langt flere bygninger enn i dag. Søndre del av Bryggen ble revet i 1899 og erstattet av murbygninger. I årene etter det har Bryggen “skrumpet” i brannene i 1955 og 1958. I dag er det 63 bygninger igjen, fordelt på 7 gårder – eller 11 møner. Gårdene som fremdeles står, er i uthevet i listen under.

Gårdene og de øde grunner etter 1643       Gårdene 1702-1898

Rothmannsgårdens tombt (Autaalmenning)         Vetrlidsalmenning

Veterlidsgården til 1702 (Vetrlidinn)                     Kjøttbasaren fra 1868

Brødregårdens tombt (revet i 1623)

(Broedragardr)

Finnegården (Finnegardr)

Skur-grunn etter Bollegård (Bollin)

Tom grunn etter Ridstadinn (Ridstadinn)              Finnegården

Tom grunn etter Skaptinn (Skaptinn)

Dramshusen (Dramsudinn)                                Dramshusen

Bratten (Brattinn)                                              Bratten

Leppen (Lepprinn/Knausinn)                               Leppen

Revelsgården (Straumrinn)                                 Revelsgården

Solegarden (Fattrinn)                                         Solegården

Kjøpmannstuen / vinkjeller (Gylten)                      Kjøpmannstuen

Nikolaikirkeallmenning                                        Nikolaikirken

Kappen (Kappinn)                                              almenning fra 1865

Holmedalen (Holmadalrinn)                            Holmedalen

Bellgården (Bellagardr)                                  Bellgården

Jakobsfjorden (Åfjordrinn)                              Jakobsfjorden

Svensgården (Breidaalmenning)                    Svensgården

Enhjørningen (Einars gardr)                            Enhjørningen

Bredsgården (Brædes gardr)                           Bredsgården

Bugården (Buagardr)                                      Bugården

Engelgården (Engla gardr)                                  Engelgården

Søstergården (Systra gardr)                               Søstergården

Øde grunn / Nagels tomt (Mikligardr)                   Gullskogården

Gullskogården (Gullskorinn)                               Dreggsalmenning

 

Kilde til listen: Bryggen. Halfdan Wiberg 1981: Bryggens arkitiektur og innredning. I: Hanseatenes Kontor i Bergen. Det hanseatiske Museums Skrifter. Nr. 23.