Gårdsnavnet er kjent fra rundt 1310. Har i dag tre gavler.

Bredsgården 1c

Bredsgårdens historie

Foto: Elin Rotevatn, RA 2011. Ulike foto av Bredsgårdens tre gavler.

Foto: Elin Rotevatn, RA 2011. Ulike foto av Bredsgårdens tre gavler.

Foto: Elin Rotevatn, RA 2011. Ulike foto av Bredsgårdens tre gavler.