Bellgården 7d demonteres sommeren 2012 for å settes i stand i en lagerhall utenfor Bergen. Les mer her.

Bellgården 7D kommer tilbake

Bellgården har det stadig bedre!

Bellgården ferdig demontert

Laftenov og dømlinger – et lite fotoalbum

Bellgården på Bryggen. Foto: Elin Rotevatn, RA, 2011.

Bellgårdens historie