De fredete bygningene på Bryggen er oppført etter en bybrann i 1702 hvor 7/8 deler av byen gikk tapt. Bygningene representerer en bygningsstruktur som går helt tilbake til tidlig middelalder og er unik i sin karakter. Opprinnelig var det langt flere trebygninger enn det som er igjen i dag – de strakk seg helt fra Finnegården i sør til SAS-hotellet i nord. Søndre del ble revet i 1899 etter et bystyrevedtak, fem gårder forsvant i en brann i 1955, mens ytterligere 14 enkelthus i Hjortegården og Holmedalsgården går tapt i en brann i 1958. I dag er det syv gårder – 11 gavler – bestående av 63 enkeltbygg som er igjen.

Illustrasjon som viser de 11 husrekkene fordelt på 7 gårder med navn. Tilrettelagt av Espen Svendsen, Bymuseet i Bergen.