De fredete bygningene på Bryggen har høy vernestatus og er oppført på UNESCOs verdensarvliste. Bryggen representerer der en bebyggelsesstruktur og kultur som ikke lenger finnes. Dagens bygninger er oppført etter bybrannen i 1702, men har røtter tilbake til starten av middelalderen. Det er hele 62 fredete bygninger på Bryggen i dag. Stiftelsen Bryggen eier 35 av disse, mens resten tilhører private gårdeiere som er organisert i Bryggen private gårdeierforening. Både de stående bygningene og det arkeologiske materialet har spor i seg som gjør at vi kan si noe om materialkvalitet, byggeskikk, tilpasning til de veldig krevende grunnforhold og verktøysbruk både før og etter brannen i 1702. Denne kunnskapen er viktig når bygningene skal settes i stand. De største utfordringene bygningene isolert sett står overfor, om vi ser vekk fra det ustabile fundamentet kulturlagene utgjør, er forfall og råte.

Kart utarbeidet av Rigmor Huus, Byantikvaren. Fredete bygninger på Bryggen er markert.