Gulvbjelker i Svendsgården før istandsetting. Foto: Line Møllerhaug.

Bryggen i Bergen skal reddes!  Dette unike kulturminnet får endelig den økonomiske oppmerksomhet det fortjener og skal nå settes i en slik stand at vanlig vedlikehold er tilstrekkelig. Dette håper Prosjekt Bryggen å oppnå innen år 2030. Prosjekt Bryggen består av mange aktører som med sin spesialkompetanse skal redde både bygningene over bakken og kulturlagene under bakken. Bygningene og kulturlagene utgjør til sammen det unike kulturminnet, men det er  ulike tiltak som må iverksettes for å få dem i tilfredsstillende stand. I tillegg er vannet på Bryggen både en velsignelse og en forbannelse som skaper helt spesielle utfordringer.