holo

Johan Mattsson, Siv Leden, Tone M. Olstad, Annika Haugen og Mari S. Austigard, NIKU Oppdragsrapport 198/2016: Læringspotensialet i gamle bygninger og konstruksjoner, NIKU 2016

Jens Rytter og Iver Schonhowd, Monitoring, Mitigation, Management, The Groundwater Project – Safeguarding the World Heritage Site of Bryggen in Bergen, Riksantikvaren, 2015

Statsbygg, Bryggen i Bergen, Grunnvannsrestaurering, 2011

Prosjekt Bryggen Årsmelding 2010

A. R. Dunlop, Bryggestredet, Bryggen, Bergen, NIKU, 2010

A. R. Dunlop, The Bryggen Monitoring Project, Part 4, NIKU, 2005

A. R. Dunlop, The Bryggen Monitoring Project, Part 5, NIKU, 2006

K. Lorvik & R. Dunlop, The Bryggen Monitoring Project, part 8, NIKU, 2009

A. R. Dunlop, The Bryggen Monitoring Project, Part 10, NIKU, 2009

UNESCO, Verdskulturminnet Bryggen

UNESCO, Vurdering av Kulturmiljøet

UNESCO, Forvaltning av Kulturmiljø