HVA SKJER PÅ BRYGGEN?

Fairy tale Bryggen – winter-time Bryggen in foreign eyes

Knowing how crowded the World Heritage Site Bryggen can be (ever tried to push a group of 20 people inside one of the narrow rooms in the Hanseatic Museum?), I can have a guess that there’s no need to provide tourists and locals with another tip of what they should go and see there. So, […]

Ever wondered what the rescuing of Bryggen really consisted in? Find out more!

J. Rytter and I. Schonhowd, Monitoring, Mitigation, Management. The Groundwater Project – Safeguarding the World Heritage Site of Bryggen in Bergen, Riksantikvaren 2015. It is now 60 years since the 1955 fire in Bryggen paradoxically opened the way to breakthrough archaeological excavations and to the acknowledgment of Bryggen’s historical and cultural unique value. Not only […]

Vann og kulturlagene i Bryggen

Vi redder Bryggen! Et kort innblikk i kulturlagene og vannet i Bryggen.  

The curious case of a small wooden bowl

Rory Dunlop, NIKU One of the strangest, most inexplicable things that the author has ever come across on an excavation at Bryggen in Bergen – or anywhere else, for that matter – turned up on the site of Finnegården 6A, investigated in the autumn of 1981. When a firelayer in the site’s southeastern half was […]

Prosjekt Bryggen presents its English website!

  At last, Prosjekt Bryggen is able to present its English website, prosjektbryggen.com! Although it may not be perfect yet, we hope that it will please you. Enjoy and share!  

Det nyttige blomsterbedet på Bryggen

I løpet av sommeren er det dukket opp et nydelig og nyttig blomsterbed på Bryggen. Blomsterbedet som består av hele 7-800 utrer og stauder, har en viktig funksjon for grunnvannet på Bryggen. Dette er nemlig et regnbed. Regnbedet skal sørge for at overvann fra takrenner, asfalterte plasser og grøfter dreneres ned i grunnen fremfor å […]

Byens mest spennende butikkvindu!

Bugården jekkes opp og settes i stand etter gjeldende vernefilosofi og det benyttes gamle hånsverksmetoder. Stiftelsen Bryggen informerer nyskjerrige forbipasserende både med informasjonstavle på utsiden av byggeplassen og med “butikkvindu” hvor forbipasserende har muligheten til å se på arbeidet som utføres. Bygningen er nå hevet hele 50 cm. Ta deg en tur på Bryggen du også!Foto: Elin Jensen, […]

Bellgården 7D kommer tilbake

Bellgården 7D har vært demontert og satt i stand del for del på Fammestad. Nå starter det spennende arbeidet med tilbakeføring til Bryggen og re-montering av bygget. De første delene kommer tilbake allerede denne uken og skal gjennoppføres på sin gamle tomt – som også har gjennomgått en fornying. Første del av arbeidet består av tilpassing av sviller […]

Grunnvannet stiger på Bryggen

Grunnvannet stiger på Bryggen Det er for tiden mye grave- og byggeaktivitet for å sørge for at grunnvannet under Bryggen stiger. En høy grunnvannstand er viktig for å bevare kulturlagene under bakken og stoppe den alvorlige setningsutviklingen til bygningene. Mange tiltak er gjennomført, og effektene er gode. Samtidig er vi ikke helt i mål ennå. […]

Bugården rettes opp

Går du forbi Bryggen i disse dager, kan du se noen metallstenger satt opp mot nordveggen til Bugården. Det som foregår er at den fremste bygningen i gården jekkes opp. Arbeidet sett fra forsiden. Vinduene i fronten av gården er åpnet under selve prosessen da de kan komme i klem og knuse.   Demontering og […]