Kong Sverres kai


Under vår flotte, synlige verdensarv Bryggen, ligger den flotte, usynlige verdensarven Bryggen. Hvilke skatter som liggger i dette skattkammeret har vi endel formeninger om, både gjennom skriftlige kilder fra middelalderen og fra den enorme kunnskapen de store arkeologiske utgravingene på Bryggen har gitt oss. Men vi vet ikke om alt som ligger der – heldigvis! Det er fascinerende å tenke på alle de spennende historiene en ny utgraving ville kunne fortelle oss om Bryggens fortid. Men dette skattkammeret skal få ligge uforstyrret og vekke interessen til generasjoner etter oss, for de gamle trehusene som står oppå – og kulturlagene under dem – vil forhåpentligvis bevares i lang tid.

Vi skal ta et lite tilbakeblikk til 1960-årene da det dukket opp en spennende og uventet konstruksjon 100 meter fra dagens strandlinje.

Asbjørn Herteig skriver i sin bok fra 1969, Kongers havn og handeles sete, om et stort kaianlegg som stammer fra kong Sverres tid og som derfor har fått navnet “Kong Sverres kai”. Sverre var konge i Norge fra ca. 1177 – 1202 og hadde sitt hovedsete i Bergen. Den nevnte kaien ble oppført i hans regjeringstid, etter en brann i ca. 1170. Kaien var i bruk frem til en ny brann i 1198.

“Kong Sverres kai”. Bryggen i Bergen. Foto tilhører Middelaldesamlingen, Universitetsmuseet i Bergen.

Kaien hadde atlså en svært kort levetid. Dette skyltes imidlertid ikke bare de ødeleggende brannene, men også at stadig ulovlig bosstømming reduserte kaidybden – en kaidybden som ikke var stor i utgangspunktet, men hadde en avstand på ca. 1,45 meter fra kaidekket og ned. Ulovlig bosstømming førte til at kaifronten måtte flyttes lenger ut i Vågen gjentatte ganger i årenes løp. Det at Kong Sverres kai ble funnet 100 meter bak nåværende strandlinje kan være med på å illustrere hvor stort problemet var. Men kaien bød på enda en utfordring for sjøfarende handelsfolk. Den hadde fremstikkende bjelkehoder som gjorde det vanskelig å legge til kai. Byloven kan imidlertid kaste lys over denne praksisen: kjøpmenn måtte legge til kai der hvor de eide hus, videre sier Byloven at de som har bryggeplass, skal vende den ene stavnen mot Vågen og den andre mot Bryggen.

“Kong Sverres kai”. Bryggen i Bergen. Bildet tilhører Middelaldersamlingen, Universitetsmuseet i Bergen.

Kilde (og anbefalt lesing):

Asbjørn Herteig, 1969: Kongers havn og handels sete. Fra de arkeologiske undersøkelsene på Bryggen i Bergen 1955-68. Oslo.

.