Kong Christian IV jekket opp Bryggen


I dag jekkes vegger og bygninger på Bryggen opp for å hindre at de siger og for å erstatte ødelagt treverk. Bygningene siger fordi de ikke er fundamentert i fast grunn, samtidig utsettes treverket nederst i veggene for fukt og stor belastning  (les mer om setningsskader og råte her). Det er derfor til tider behov for utskiftning av materiell og oppjekking av bygg. Denne type tiltak vil det være behov for også i tiden som kommer og behovet er ikke nytt.
Den fredete trehusbebyggelsen på Bryggen er oppført etter brannen i 1702. Undersøkelser av laftet herfra viser at de nederste stokkene er yngre enn dem som er lenger oppe i veggen. Og i Mikel Hofnagels opptegnelser (1596-1676) fra 1599 står følgende: «Derfra gik han hen til Revelsgaarden, ind i søboden og besaa Det finnes en mengde norske spilleautomater pa nett pa nett. skruen, og hjalp selv til med en omdrejning.»
«Han» er kong Christian IV, Revelsgården lå i søndre del av Bryggen, og er revet, og skruen er en «donkraft til at opskrue sunkne laftbygninger med». At kongen utførte denne symbolske handlingen kan kanskje understreke Bryggens betydning også ved overgangen til 1600-tallet?

NYTT:

Redaksjonen har mottatt en kommentar fra Geir Atle Erland som stiller denne historien i nytt lys. Det anbefales å les hans kommentar her.

Her erstattes ødelagt treverk med nytt, mens det øverste er i god stad og beholdes. Fra istandsettingsarbeidet som pågår på Bryggen nå. Foto: Stiftelsen Bryggen.