holo

Bergenfahrer 772

 

Inneholder dokumentasjon i forbindelse med Conrad Rosentreders konkurs, og avvikling av hans stue i Svensgården.

 

  • En mengde brev og noter knyttet til auksjon av stuen, utestående fordringer, framsatte krav og kvitteringer for mottatt betaling.
  • Hefte med sekretær Schuckmanns protokoll for konkursbehandlingen, ført fra 5 feb. 1756 og til 1757. Vedlegg til protokollen er merka med bokstav A, B, C osv. og vedleggene ligger i tilknytning til protokollen (uklart om alle er bevart). Eksempelvis: Vedlegg B er om forsegling av stuen, inventar og varer, se egen avskrift. Se egen avskrift. Vedlegg D er seddel med oversikt over bumerker for brennevinet som var lagret i en av stuens boder. Opplysningen i protokollen og vedleggene utfyller hverandre.
  • Flere lengre brev og utredninger knyttet til konkursen
  • Store mengder veksler
  • Stueinventarium og varelager med takst, i alt 10 sider
  • Ekstrakt fra Bergens auksjonsprotokoll 22. april 1756. “Lod Hr. Secretair Schumman, udj Swensgaarden Skiötstue, ved offentlig Auction bortselge Eiendele, Fiske wahrer, Kramwahrer og Stue inventarium.” I alt 28 sider med beskrivelse av gjenstand, kjøpesum og kjøper.