Gravearbeider ved Bugården


Bergen Bydrift AS graver i disse dager ved sjøgavlen til Bugården. I dag går det endel rør gjennom spunten og disse åpningene må tettes for å hindre vann i å slippe gjennom. Samtidig skal det anlegges en demning av bentonittleire for å hindre vannstrøming langs spunten. Les mer om liknende tiltak her.

Vannet skal kontrolleres ved Bugården!. Foto: Rory Dunlop, NIKU.