Det nyttige blomsterbedet på Bryggen


I løpet av sommeren er det dukket opp et nydelig og nyttig blomsterbed på Bryggen. Blomsterbedet som består av hele 7-800 utrer og stauder, har en viktig funksjon for grunnvannet på Bryggen. Dette er nemlig et regnbed.

Regnbedet skal sørge for at overvann fra takrenner, asfalterte plasser og grøfter dreneres ned i grunnen fremfor å renne på overflaten. Vannet blir stående en stund i bedet før det trekkes ned i jorden og samtidig gjennomgår en rensingsprosess.

Regnbedet er et av mange viktige tiltak for å stabilisere grunnvannet på Bryggen. Foto: Rory Dunlop, 2014. NIKU.

Eventuelt overskuddsvann renner over til gresskledde fordrøyningsbassenger nedenfor regnbedet og videre til et infiltrasjonsanlegg i Bugården. Vannet, som tidligere ville endt opp i det kommunale avløpssystemet, kommer nå kulturlagene på Bryggen til gode.

Regnbedet har dermed fire viktige funksjoner; fordrøyning, rensing, avrenning, og infiltrasjon og vannmetting av kulturlag.

Og hva med de mange plantene? De er alle hardføre planter som har Vestlandet som sitt naturlige voksested og har sin historie i norsk hagekultur enten som prydplanter, medisinplanter eller nytteplanter.