Demontering av fredet bygg på Bryggen


En av bygningene i Bellgården demonteres og etterlater seg snart et stort hull i den fredete trehusbebyggelsen på Bryggen i Bergen. Istandsettingsarbeidet på Bryggen er en pågående prosess som hittil har foregått på stedet. Nå prøves nye metoder ut for å redde trehusene og deler av Bellgården befinner seg derfor nå under en massiv pressening.

Foto fra demonteringen av taksperr, 2012. Foto: Roger Knutsen, Laft og Bygg AS.

Bellgården 7D er påført store setningsskader gjennom årenes løp og huset er svært skjevt. Denne skjevheten gjør istandsetting på stedet vanskelig. Det å forsterke og avstive bygningen tilstrekkelig til at det er forsvarlig å utføre arbeidet her, vil kreve store, unødige inngrep i bygningen. Derfor flyttes nå bygningen vekk fra Bryggen. Gjennom lang tid har bygningen blitt dokumentert bit for bit, før den nå plukkes fra hverandre. Demonteringen er allerede inne i sin fjerde uke og forventes å pågå i ytterligere 4 uker. Arbeidet går omtrent som forventet, men det er mer råte i endel bygningsdeler enn man hadde sett før arbeidet startet.

Møysommelig merking av hver eneste bygningsdel, februar 2012. Foto Anne-Mette Prestegård, Bymuseet i Bergen.

En slik arbeidsmetode er et godt grunnlag for å bli kjent med bygningens historie, men det er enda litt tidlig å si med sikkerhet i hvilken grad bygningen har vært endret eller påbygd siden den ble reist etter storbrannen i 1702.

Istandsettingsarbeidet skal gjennomføres etter gjeldene prinsipper, på Fammestad i Nordhordland, og forventes å pågå i ett og ett halvt år før bygningen igjen skal oppføres på Bryggen.

Bellgården eies av Knut Skurtveit.

Odd Eikefjord, Bjørn Systad og Roger Knutsen, februar 2012. Foto: Anne-Mette Prestegård, Bymuseet i Bergen.

 

 

Demonteringen utføres blant annet av Odd Eikefjord og Bjørn Systad. Foto: Anne-Mette Prestegård, Bymuseet i Bergen.

 

Fra demonteringen av Bellgården 7D, februar 2012. Foto: Anne Mette Presetgård, Bymuseet i Bergen.

 

Store utfordringer i vente for håndverkerne i Bellgården. Foto: Anne-Mette Prestegård, Bymuseet i Bergen.

SE FLERE BILDER HER