Ansvarlig for sidene er: Bymuseet i Bergen, Dreggsalm. 3, postboks 4052, 5835 Bergen. Tlf: 55 308030. Sidene er finansiert av Riksantikvaren ved Prosjekt Bryggen. Ansvarlige for forvaltningen av Bryggen: Riksantikvaren, Hordaland Fylkeskommune og Bergen kommune ved Byantikvaren. Webdesign: Alkymidesign.no. Programmerer: www.jsgd.se.