Byens mest spennende butikkvindu!


Bugården jekkes opp og settes i stand etter gjeldende vernefilosofi og det benyttes gamle hånsverksmetoder. Stiftelsen Bryggen informerer nyskjerrige forbipasserende både med informasjonstavle på utsiden av byggeplassen og med “butikkvindu” hvor forbipasserende har muligheten til å se på arbeidet som utføres. Bygningen er nå hevet hele 50 cm.

Ta deg en tur på Bryggen du også!Foto: Elin Jensen, Stiftelsen Bryggen.

Foto: Elin Jensen, Stiftelsen Bryggen.