Varesortering, særlig for tørrfisk. Vraking var en viktig del av arbeidet på Bryggen fra tørrfisken ble levert til stuene og til den skulle eksporteres videre. Vraking bestod i å bestemme kvaliteten på fisken slik at den deretter kunne pakkes og prises.

GAE