Heiseanretning ytterst på kaikanten foran Bryggegårdene. Til vippen hørte også et skur. Vipper og skur stod langs hele Bryggen til ca. 1900. Dramshusens vippe med skur er rekonstruert og gjenreist ikke langt fra Det hanseatiske Museum.

Vippene og skurene er godt synlige på dette utsnittet av Scholeusstikket (ca. 1580).

GAE.