I middelalderen kunne kjøpmenn, håndverkere og andre som ikke var kongens undersåtter oppholde seg i Bergen i sommerhalvåret, men de hadde ikke rett til å overvintre og deres rettigheter til å drive næringsvirksomhet i byen var regulert av egne bestemmelser for gjester. Hanseatene fikk etter hvert rett til å overvintre, det vil si rett til å sitte i Bergen også om vinteren. Dette var en vesentlig del av hanseatenes privilegier i Bergen. Som vintersittere kunne hanseatene drive oppkjøp og salg gjennom hele året og dermed stod de på like fot med lokalbefolkningen.

GAE.