Restene etter Vinkjelleren ligger i dag under et parkeringshus i Rosenkrantzgate 12. Lokaliseringen av kjelleren ble først påvist og delvis undersøkt i 1908 av direktøren ved Det hanseatiske museum, Johan Christian Koren Wiberg. Han gravde ut ruinen i lengderetningen slik at den delen som vender mot sør ble avdekket. Kortveggen i vest mot Vågen ble fjernet da tomten nedenfor ble utgravd for nybygg i 1909. En systematisk arkeologisk undersøkelse ble gjort i 1978–79, med supplerende utgravinger i 1981–83. Både utgravingene i 1908 og i 1981–83 konkluderte med at de utgravde rommene var nyttet som utskjenkingssted for vin. Den bygningsarkeologiske analysen etter utgravingene i 1981–83 konkluderte med at kjelleren hadde to utbyggingsetapper. Den eldste delen like etter 1270, og var den som lå nærmest Vågen, men også de andre delene kan være bygd i siste halvdel av 1200-tallet eller tidlig på 1300-tallet. Vinkjelleren er i skriftlige kilder første gang nevnt i 1389, da det ble inngått en kontrakt i den nedre vinkjelleren inne på Breidaallmenningen. Vinkjelleren var del av et bygningskompleks som også omfattet Stevnestova. Det er satt fram to hypoteser om hvordan Vinkjelleren og Stevnestova var bygd. Den ene er at det var to hus, og der Stevnestova stod ovenfor Vinkjelleren. Det vil si at de to bygningene stod etter hverandre. Den andre hypotesen er at Vinkjelleren var første og Stevnestova andre etasje i en murt bygning.

Det har vært vanlig å regne med at Vinkjelleren stod til brannen i 1702. Men brev fra Bergenfarerkompaniene i Bremen og Hamburg i 1652 tyder på at Vinkjelleren var revet. Stein fra kjelleren ble benyttet til en bygning i Jakobsfjorden. Dersom Stevnestova var i etasjen over Vinkjelleren må også denne ha blitt ødelagt ved rivingen. Var det derimot en bygning ovenfor Vinkjelleren må Stevnestova ha forsvunnet før 1651. På et oppmålingskart Koren Wiberg har rekonstruert på grunnlag av et dokument fra 1651, var området ovenfor Vinkjelleren hagegrunn. Disse målene er også notert i Grundebog for Bergen (1686).

GAE.