Allmenningen markerer den sørlige grensen for Bryggen. Allmenningen er en utvidelse av Autaallmenning, en av de middelalderske allmenningene nevnt i byloven (1276). Utvidelsen skjedd i 1643 da den sørligste av bryggegårdene, Rotmansgården, ble revet. Etter brannen i 1702 ble de to nærmeste gårdene på nordsiden, Vetrlidin og Brødregården ikke gjenreist, slik at Finnegården ble den sørligst gården på Bryggen. I 1870-årene ble Kjøttbasaren reist midt på Vetrlidsallmenning og noe senere kvartalet ovenfor.

GAE.