Vågen er Bergens historiske havneområde mellom Nordnespynten og Holmen og innover til Vågsbunnen. I middelalderen og helt fram til ca. 1900, da vei og jernbane fikk større betydning for kommunikasjonene, var det sjøen som dominerte som trafikkåre til og fra byen. Havneforholdene langs den nordøstre siden av Vågen, Bryggen, var sannsynligvis avgjørende for at den første bydannelsen begynte her.

GAE.