Foto: Ukjent. Ca. 1900.

I middelalderen og helt fram til 1900-tallet foregikk fisket etter skrei i Nord-Norge fra åpen båt og med håndsnøre. Det viktigste fangstfeltet var i Lofoten.

Torrfisk2

Foto: Wikimedia commons.

Fisken ble renset og hengt til tørk. I det tørre og kalde klimaet var det ikke behov for salt.

Torrfisk3

Foto: Wikimedia commons.

Tørrfisken var i hundrevis av år Norges viktigste eksportvare. Den ga levebrød for fiskerne, gjorde Bergen til Norges største by, og hanseatene rike.

GAE.